Audiorestauratie

 

Het kan voorkomen dat u ooit geluidsopnamen hebt laten maken, welke u opnametechnisch tegengevallen zijn. Het kan zijn dat er een storende achtergrondruis of irritante brom in zit. Of  de opnamen zijn dermate overstuurd gemaakt, waardoor er een hoorbare vervorming opgetreden is. Het is mogelijk dat wij deze nare bijgeluiden voor u verwijderen.

 

Wellicht klinken de geluidsopnamen minder helder en transparant dan u eigenlijk gewild had. Of is een stem minder verstaanbaar. Door een digitale remastering kunnen wij deze euvels voor u verhelpen..